privacybeleid

Privacyverklaring Sexdatingwiki.nl

Op Sexdatingwiki.nl en Nieuwsexcontact.nl (“de Websites”) kunt u een profiel van uzelf publiceren en met andere mensen in contact komen. Op deze Website verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring leggen wij uit om welke informatie het gaat en wat wij daarmee doen.

Algemene verwerking

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de diensten op de Website te leveren.

Door u ingevulde profielgegevens en publieke berichten worden zichtbaar voor andere gebruikers maar ook voor internetzoekmachines. Wij hebben geen controle of invloed op wat zij met deze gegevens doen. Wij adviseren u terughoudend te zijn met het publiceren van persoonlijke informatie die tot u te herleiden is.

Wanneer u een betaalde dienst afneemt, worden de opgegeven persoonsgegevens aan onze partner verstrekt die de betaling voor ons verricht.

In geval van misbruik kunnen wij identificerende gegevens verstrekken aan de autoriteiten of andere wettelijk bevoegde partijen. Indien haalbaar zullen wij u daar tijdig over informeren.

Bezoek- en contactgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij voor Website. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en gegevens over uw webbrowser worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan om u regelmatig te informeren over relevante zaken. U wordt alleen met expliciete instemming geabonneerd op deze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid tot afmelding.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie.

Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. In het bijzonder worden wachtwoorden versleuteld opgeslagen. Wij hebben geen toegang tot wachtwoorden.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren en om onze adverteerders te informeren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Als u deze cookies blokkeert, is het niet mogelijk de Website te gebruiken aangezien u dan niet kunt inloggen. Wel kunt u na elke sessie op de Website de cookies wissen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het wettelijk recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit kunt u doen via het controlepaneel behorend bij uw account.

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Lucky Guys, Postbus 1057 4801 BB Breda, Kamer van Koophandel 50745662.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *